Main Content

Hac-a-thon gwella gwasanaethau a chefnogaeth dementia

06 July 2023 — 09:30 - 14:30 / 06 Gorffennaf 2023 — 09:30 - 14:30

06 July 2023 — 09:30 - 14:30 / 06 Gorffennaf 2023 — 09:30 - 14:30
Status: Ended / Statws: Wedi gorffen

Rydym yn gweithio tuag at wella gwasanaethau a chymorth i bobl â dementia a'u gofalwyr.  

Cyn y bydd modd gwneud gwelliannau, mae'n bwysig deall y rhwystrau a'r heriau sy'n wynebu pobl sy'n cael eu heffeithio gan ddementia.

Wedyn gallwn edrych ar greu atebion gyda'n gilydd 

Ar ddydd Iau y 6ed o Orffennaf rydym yn cynnal digwyddiad o'r enw hacathon i wneud hynny'n unig. 

Beth yw hacathon?

Dewch draw os ydych:

  • Eisiau greu atebion gyda gweithwyr proffesiynol a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau, gofalwyr a phobl sydd â dementia
  • Eisiau ddefnyddio eich profiadau eich hun (yn broffesiynol neu'n byw) i ddylanwadu ar wasanaethau dementia

Hygyrchedd

Mae lleoliad y digwyddiad yn gwbl hygyrch.  Rhowch wybod os oes gennych anghenion hygyrchedd pan fyddwch yn cofrestru.

Lluniaeth

Bydd lluniaeth a chinio yn cael ei weini drwy gydol y dydd.

Parcio

Mae parcio ar y safle ar gael gyda baeau anabl sydd wedi'u neilltuo.

Cludiant 

Mae cludiant cyhoeddus ar gael gerllaw, gweler yma

Os oes angen, gallwn ariannu cludiant - dywedwch os oes angen hyn arnoch pan fyddwch yn cofrestru.

Event Details / Manylion y Digwyddiad

When / Pryd:

06 July 2023 — 09:30 - 14:30 / 06 Gorffennaf 2023 — 09:30 - 14:30

Status / Statws:

Ended / Wedi gorffen

Location / Lleoliad:

Treforest

Organised By / Trefnwyd Gan:

Lowri Morgan

Share / Rhannu:

;